پرونده ملکی, مشاوره دعاوی حقوقی, موسسه حقوقی, وکیل پایه یک دادگستری, وکیل دعاوی کیفری, وکیل دعاوی ملکی

تصرف عدوانی چیست؟ + مجازات آن

تصرف عدوانی چیست؟

قانون در خصوص تعریف دعوای  تصرف عدوانی در  ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد که :«دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.» 
بنابر ماده فوق می توان اینگونه برداشته که تصرف عدوانی در خصوص اموال غیر منقول قابل تحقق می باشد و در مورد امئال منقول نمی توان از تصرف عدوانی صحبت به میان آورد و در خصوص عدوان مهم عدم رضایت متصرف سابق می باشد و در صورت رضایت پیشین عدول از آن نمی توان به تصرف عدوانی اسناد کرد همچنین در تصرف عدوانی صرف تصرف سابق کفایت کرده و نیاز به اثبات مالکیت نمی باشد این امر در ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی مورد توجه قرار گرفته است .البته لازم به ذکر است که ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی، مالکیت خواهان تنها اماره‌ای بر سبق تصرفات وی بوده و خلاف آن قابل اثبات است.

 مـاده 141 قـانون آیین دادرسی مدنی،  در خصوص ارکان دعوای تصرف عدوانی می باشد که ارکان این دعوا را شامل سه مورد سابقه  تـصرفات خـواهان،  الحاق تصرف جدید خوانده و عدوانی بودن تصرف عنوان می کند. 
‌نکته قابل توجه در این قسمت این می باشد که  مدت زمان تصرف سابق خواهان باید به اندازه‌ای باشد کـه او عرفـا متصرف شناخته شود و این مدت بنا بر نظر قاضی و عرف می‌تواند متفاوت باشد.
تصرف عدوانی علاوه بر جنبه حقوقی دارای جنبه کیفری نیز بوده و قابل تعقیب کیفری می باشد این مهم در ماده 690 قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است و قانونگذار برای متصرف عدوانی مجازات تعیین نموده است .
براساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، هرکس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلستان‌ها، منابع آب، چشمه سارها انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی‌کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

برای مطالعه مقاله فسخ قرارداد و شرایط آن! کلیک کنید.

انواع تصرف عدوانی

تصرف عدوانی به دو دسته کلی تقسیم بندی می شود که بسته به وجود شرایط می توان نسبت به متصرف در دادگاه صلاحیت دار طرح دعوی حقوقی و کیفری نمود.

تصرف عدوانی کیفری

مراجع این دعوا، دادگاه کیفری دو و دادسرا می باشد. تصرف عدوانی کیفری به این حالت است که، در صورت اثبات اتهام تصرف برای فرد متصرف علاوه بر رفع تصرف و اعاده وضع به حالت سابق، مجازات حبس نیز وجود خواهد داشت. بنابراین این تصرف دارای شرایطی است و در صورت طرح دعوای تصرف کیفری و ثابت نمودن آن، برای تصرف کننده مجازات در پی خواهد داشت، که مجازات فرد متصرف طبق مبنای ماده 690 قانون مجازات اسلامی عبارت است از:

 • اعاده وضع به حالت سابق
 • رفع تصرف
 • یک ماه تا یک سال حبس

تصرف عدوانی حقوقی

مراجع این نوع دعوا نیز دادگاه عمومی حقوقی می باشد. در طرح دعوای تصرف عدوانی حقوقی، رای صرفا به رفع تصرف داده خواهد شد و مجازاتی برای متصرف اتفاق نخواهد افتاد. طرح مربوط به دعوای تصرف عدوانی به شکل حقوقی در شرایط زیر متصور می باشد:

 • فرد متصرف سابقه تصرف نداشته باشد. یعنی فردی که با غلبه و قهر ملک خواهان را تصرف کرده، پیش از این در ملک تصرف شده، سابقه تصرف نداشته باشد.
 • تصرف به نحو عدوان صورت گرفته باشد: به این معنی که با قهر و زور و غلبه باشد.
 • موضوع مربوط به مورد اختلاف و تصرف مال غیر منقول مانند ملک یا زمین باشد.
 • شخص مدعی دعوای تصرف ( یعنی خواهان دعوی) دارای سابقه تصرف باشد. یعنی به صورتی که قبل از تصرف ملک به واسطه فرد متصرف در آن ملک سکونت و تصرف داشته باشد. عموما مبنای سابقه این تصرف عرفی می باشد و می تواند اعم از مدت کوتاه یا طولانی و بلند باشد.

یکی از تفاوت های میان تصرف حقوقی و کیفری این است که در دعوای کیفری باید سوء نیت مجرم ثابت شود، در حالی که در دعوای حقوقی نیازی به این کار نیست.

رسیدگی، صدور رای و شکایت در این نوع دعاوی بصورت زیر انجام می شود:

 • مطابق ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان در نوبت رسیدگی قرار نمی گیرند و رسیدگی خارج از نوبت خواهد بود.
 • رعایت اصل تناظر در این دعواها ضروری می باشد. یعنی هر دو طرفای دعوا، حق دفاع در برابر همدیگر را دارند.
 • در دادگاه لازم است تصرف قبلی خواهان و تصرف عدوانی خوانده احضار شوند.
 • در این میان شخص ثالثی که خود را ذینفع می داند، اجازه دارد وارد شود.
 • به محض صدور حکم، حکم سریعا اجرا می شود و تصرف باید به سرعت رفع شود.
 • تجدید نظرخواهی در این مورد برخلاف سایر دعاوی، مانع اجرای حکم نمی باشد.

چه تفاوتی میان تصرف عدوانی کیفری و حقوقی وجود دارد؟

همان طور که مشخص است با توجه به تعاریف تصرف عدوانی کیفری و حقوقی میان این دو تفاوت هایی وجود دارد. این تفاوت ها عبارت اند از:

 • مهمترین تفاوت میان تصرف (عدوانی) کیفری و حقوقی، وجود یا عدم وجود رکن روانی در متصرف عدوان است که برای مجرم شناخته شدن شخص مرتکب، باید توسط قاضی احراز شود که وی میدانسته مال متعلق به غیر است.
 • در قانون مجازات اسلامی احراز مالکیت ضرورت دارد در حالی که در قانون آیین دادرسی مدنی نیاز یه احراز مالکیت نیست. همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف (تصرف جدید) خوانده ملاک بوده ولی در قانون مجازات اسلامی نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی نمی باشد.
 • دعوی تصرف از نوع عدوانی با تقدیم دادخواست حقوقی قابل طرح بوده ولی شکایت کیفری تصرف عدوانی صدور حکم رفع تصرف نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی ندارد و صرف شکایت کیفری برای تعقیب جزایی متهم و صدور حکم رفع تصرف کفایت می کند.

به علاوه لازم به ذکر است مساله تصرف هم از حیث حقوقی و هم از لحاظ کیفری قابلیت رسیدگی و تعقیب دارد. بنابراین، چنانچه در محکمه حقوقی دادخواست رفع تصرف تقدیم دادگاه شده باشد در دادگاه کیفری صرفا باید متهم از حیث جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب واقع شود و مطالبه رفع تصرف در شکایت کیفری عملی لغو به نظر می رسد.

طرح شکایت کیفری و تقاضای رفع تصرف منوط به احراز مالکیت شاکی است به همین دلیل از غیر مالک قابلیت استماع ندارد و اقامه دعوی تصرف در صورتی قابلیت استماع دارد که خواهات دارای سبق تصرف باشد.

تفاوت تصرف عدوانی و دعوای خلع ید

با توجه به اینکه تصرف عدوانی و خلع ید از دعاوی تصرف می باشند بعضا پیش می آید که افراد و وکلا در خصوص این دو دعوا خلط ایجاد کرده و حتی در دادخواست خود به اشتباه این دو  را به جای هم به کار برده و همین باعث رد دعوا یا اخطار رفع نقص می شود .درست است که هر دو از دعاوی تصرف محسوب می باشند اما بین این دو مهم ترین تفاوتی که وجود دارد بحث اثبات مالکیت می باشد وجود دارد که در خصوص دعوای خلع ید باید مالکیت به اثبات برسد و برا یقاضی مالکیت خواهان محرز شود در حالی که برای تصرف عدوانی صرف تصرف سابق کفایت کرده و نیاز به اثبات مالکیت نمی باشد.

برای معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید.

جرم تصرف عدوانی

عناصر جرم تصرف عدوانی عبارتند از :

اول) عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی : مواد 690 تا 693 قانون مجازات اسلامی
دوم) عنصر مادی جرم تصرف عدوانی : استیلای عرفی و مادی مرتکب بر مال غیرمنقول متعلق به دیگری به قصد استفاده از آن به نفع خود.
سوم) عنصر معنوی جرم تصرف عدوانی : قصد اضرار به غیر، سوءنیت خاص این جرم نیست.

برای طرح دعوای تصرف عدوانی کیفری کدام مرجع صالح می باشد ؟

دادسرا و دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول

نکته : دعاوی مربوط به مال غیرمنقول مطابق قانون شوراهای حل اختلاف قابل طرح در شوراهای حل اختلاف نمی باشد

دعوای تصرف عدوانی را از کدام راه (حقوقی یا کیفری ) مطرح کنیم ؟

1.اگر خواهان حقوقی باشیم نیاز به اثبات مالکیت و دلایل مالکیت خود نداریم و صرف اینکه ملکی را که حداقل یک سال در تصرف داشتیم از تصرف ما خارج کرده باشند کافی برای اقامه دعوای حقوقی خواهد بود .

2.به دلایل و اسناد و مدارک خود نگاه می کنیم.اگر دلایل مالکیت مثل سند مالکیت داشته باشیم بهتر است دعوای کیفری مطرح کنیم چون داشتن سند مالکیت در مراجع کیفری مورد توجه قرار می گیرد ولی در حقوقی به سند توجه نمیشه فقط تصرف قبلی خواهان اگر محرز باشد کافی است .

3.در اکثر مواقع خواهان صرفا میخواهد به ملک خود برسد و فقط از دنبال خسارت و آثار مالی و اجرت المثل ایام تصرف و…می باشد و دنبال مجازات خوانده از طریق کیفری ازجمله حبس نمی باشد .

4.معمولا روند دادرسی حقوقی طولانی تر از کیفری می باشد .

5.در صورت داشتن دلایل مالکیت و اسناد مالکیت اقامه دعوای کیفری سهل تر می باشد

6.دعوی مربوط به مال غیر منقول از پیچیدگی و اهمیت بالا برخوردار می باشد و قانونگذار توجه ویژه به این مورد داشته است و….

با توجه به این موراد به طور مثال خواهان تصمیم می گیرد که از طریق کدام کانال حقوقی یا کیفری طرح دعوا کرده و احقاق حق کند.توصیه میشود براینکه درست انتخاب کنیم که از کدام راه وارد بشویم و چونه احقاق حق کنیم حتما در دعوا وکیل داشته باشیم .

پس در دادگاه کیفری خواهان باید مالکیت خود را اثبات کند ولی در دادگاه حقوقی خواهان نیاز به اثبات مالکیت ندارد و تصرف قبلی خواهان و عدوانی بودن عمل خوانده برای طرح دعوا کافی است.

چه نهادی مرجع رسیدگی کننده به دعوای تصرف عدوانی است؟

این دعوی از حیث مرجع رسیدگی کننده در صلاحیت مراجع قضایی است و از حیث صلاحیت محلی نیز مرجع قضایی محل وقوع جرم که همان محل وقوع ملک است. بنابراین، دادسرا و دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مراجع صالح رسیدگی به این جرم محسوب می شوند. لازم به ذکر است دعاوی مربوط به مال غیرمنقول مطابق قانون شوراهای حل اختلاف قابل طرح در شوراهای حل اختلاف نمی باشد.

جرم تصرف عدوانی کیفری چیست؟

برای پاسخ به این پرسش که حکم جرم تصرف عدوانی کیفری چیست و شکایت از آن چگونه است؟ بهتر است ابتدا، در خصوص تصرف عدوانی کیفری و مفهوم آن در قانون صحبت کنیم و پس از توضیح در خصوص این مفهوم، نحوه شکایت از جرم تصرف عدوانی کیفری و مجازات آن را بگوییم.
 

جرم تصرف عدوانی کیفری، بدین معنا است که شخصی، بدون داشتن سابقه تصرف پیشین، مال غیر منقولی که در ید دیگری است و یا در آن، سابقه تصرف دارد را با قهر و زور، از ید او خارج کند. شایان ذکر است، مبنای سابقه تصرف، کاملا وابسته به نظر عرف خواهد بود و می تواند زمان کوتاه را نیز در بر بگیرد. بنابراین، برای اینکه جرم تصرف عدوانی کیفری محقق شود، باید به چند نکته توجه کنیم :

لزومی ندارد که شاکی، مالک مال مورد تصرف باشد و همین که مال در ید او می باشد یا در آن، سابقه تصرف دارد، کافی خواهد بود.

تصرف عدوانی، صرفا برای اموال غیر منقول است و نه مال منقول.

تصرف باید، با قهر و غلبه و زور، از جانب شخصی که هیچ گونه سابقه تصرفی در مال غیر منقول نداشته، صورت گیرد.

پس از توضیح در خصوص جرم تصرف عدوانی کیفری، در ادامه، نحوه شکایت از جرم تصرف عدوانی کیفری و حکم جرم تصرف عدوانی و مجازات آن را خواهیم گفت.

شکایت از جرم تصرف عدوانی کیفری

در قسمت قبل، توضیح دادیم که تصرف عدوانی کیفری چیست و گفتیم که شرایط تحقق آن، چه می باشد. در ادامه، قصد داریم، درباره، نحوه شکایت از جرم تصرف عدوانی کیفری صحبت کنیم و بگوییم که شخص متقاضی شکایت از این جرم، برای رسیدگی و صدور حکم جرم تصرف عدوانی و مجازات مرتکب جرم، باید چه اقداماتی را انجام دهد. مراحل و نحوه شکایت از جرم تصرف عدوانی کیفری، عبارت است از:

تنظیم متن شکوائیه تصرف عدوانی: 

مرحله اول، در خصوص شکایت از جرم تصرف عدوانی کیفری، تنظیم متن شکوائیه و ذخیره آن، برروی سی دی و در فایل ورد است. در تنظیم شکوائیه، فرد می تواند، از یک وکیل دادگستری یا از نمونه شکوائیه های موجود در این زمینه، استفاده کند.

مراجعه به یکی از شعب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: 

همانند ثبت دادخواست تصرف عدوانی حقوقی، در ثبت شکایت تصرف عدوانی کیفری نیز فرد باید، جهت ثبت شکایت خود به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند و فایل ورد شکوائیه خود را تحویل دهد، تا شکوائیه وی، ثبت شده و به دادسرا ارسال گردد. 

حضور در جلسات رسیدگی دادسرا و دادگاه:

پس از ثبت شکوائیه، فرد شاکی، موظف است، در جلسات رسیدگی مقرر شده توسط دادسرا و دادگاه که به وی، ابلاغ می گردد، حاضر شود و به دفاع از ادعای خود بپردازد. چنانچه پس از تشکیل جلسات رسیدگی، متهم به جرم، مجرم شناخته شود، به حکم جرم تصرف عدوانی کیفری و مجازات آن محکوم خواهد شد. 

شایان ذکر است، دعوای تصرف عدوانی کیفری، فوری بوده و دادگاه، در اولین وقت ممکن، اقدام به رسیدگی به آن می نماید. 

حکم مجازات جرم تصرف عدوانی

در قسمت قبل، در خصوص نحوه شکایت از جرم تصرف عدوانی کیفری، توضیح دادیم و گفتیم که شرایط تحقق این جرم چیست. در این قسمت، قصد داریم، درباره مجازات و حکم جرم تصرف عدوانی کیفری، از منظر قانون مجازات اسلامی، صحبت کنیم و بگوییم که مجازات این جرم چه می باشد.

مجازات و حکم جرم تصرف عدوانی، در ماده 690 قانون مجازات اسلامی آمده است. طبق این ماده: ” هر کس … اقدام به هر گونه … تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق …. نماید، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس، محکوم می‌ شود. دادگاه، موظف است، حسب مورد، رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید. ” . بنابراین، با توجه به این ماده، مجازات جرم تصرف عدوانی کیفری، سه مورد است :

حبس از یک ماه تا یک سال

رفع تصرف عدوانی

اعاده وضع به حالت سابق

رفع تصرف عدوانی کیفری

در قسمت های قبل، در خصوص حکم جرم تصرف عدوانی کیفری، مجازات و نحوه شکایت از آن، توضیح دادیم و گفتیم که مجازات این جرم، حبس، رفع تصرف و اعاده وضع، به حالت سابق است. در این قسمت، قصد داریم، در خصوص رفع تصرف عدوانی کیفری صحبت کنیم و بگوییم که این امر، به چه صورت، محقق خواهد شد.

رفع تصرف عدوانی، در صورتی اتفاق خواهد افتاد که شاکی، به نحوی که در قسمت های قبل، گفته شد، اقدام به طرح شکایت در محاکم دادگستری نماید و بتواند، ادعای خود را ثابت کند. در این صورت، متهم، مجرم شناخته می شود و قاضی، در صدور حکم مجازات، به رفع تصرف از ملک تصرف شده دستور خواهد داد.

برای مطالعه مقاله وکیل ملکی کیست و چه وظایفی برعهده دارد؟ کلیک کنید.

داخواست تصرف عدوانی تحت چه شرایطی رسیدگی می شود؟

اولین قدم برای طرح یک دعوی ، دادخواهی از طربق تنظیم یک دادخواست برای رسیدگی در یک دادگاه حقوقی صالح است بنابراین باید در اولین فرصت به یکی از خدمات قضاییه های محل زندگی خود مراجعه و دادخواست حقوقی خود را برای ثبت ارائه دهید .
پس از ثبت دادخواست ، به دادگاه صالح ارجاع میشود و در آنجا با تعیین شعبه رسیدگی و تعیین وقت دادرسی شما احضار و دفاعیات خود را مطرح می نمایید 
مطابق ماده ای از قانون آیین دادرسی مدنی دعوی تصرف یعنی متصرف سابق ،مدعی است که شخص دیگری بدون رضایت او مال غیر منقولی را از تصرف او خارج کرده و ادعای تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید بنابراین صرف اثبات تصرف سابق کافی است و نیازی به ادله دیگری نیست حتی سند رسمی مالکیت، و دادگاه بر مبنای همان تصرف حکم صادر می نماید.

عناصر تشکیل دهنده جرم تصرف عدوانی

جرم تصرف عدوانی دارای سه عنصر می باشدکه در ادامه توضیح داده خواهد شد.
عناصر تشكيل دهنده جرم تصرف عدواني:

 • عنصر قانوني:

ماده 690 قانون مجازات   

 • عنصر مادي:

 الف) عمل فيزيكي:    

 عمل فيزيكي جرم تصرف عدواني، اقدام به تصرف املاك متعلق به ديگري است

 ب) شرايط و اوضاع و احوال لازم:

 1. وجود مال غير منقول:موضوع جرم تصرف عدواني تصرف مال غيرمنقول متعلق به ديگري است
 2. عدم رضايت مالك يا ذي حق: اصولاً عدم رضايت مالك لازمه تحقق جرايم عليه اموال و مالكيت است، رضايت مالك در اين جرايم وصف كيفري را از عمل مرتكب مي زدايد.
 • عنصرروانی

الف:علم به موضوع
عالم بودن به اینکه مال متعلق به دیگری می باشد.
ب:سوءنیت عام و خاص
دارابودن عمد در فعل نیز لازم می باشد.
تصرف عدوانی در ملک مشاع
دعوی تصرف عدوانی در دوبعد حقوقی وکیفری قابل بررسی است:

دعوای تصرف عدوانی حقوقی در ملک مشاع 

قانون‌گذار در ماده 167 قانون آیین دادرسی مـــدنـــی در ایـــن رابـطــه مــوضــوع را حــل نـمـوده و بـه‌صراحت اعلام داشته است: در صورتی که 2 یا چند نفر، مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی دیگر مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شـونـد، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل (فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی) خواهند بود.
دعوای تصرف عدوانی کیفری در ملک مشاع
قانون گذار به خاطر اهم شمردن موضوع دعوای تصرف عدوانی دو راهکار (حقوقی – کیفری) برای رفع حالت تصرف عدوانی پیش بینی کرده است.
در مورد تصرف عدوانی هرچند یک نظریه مشورتی از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7599/7 -1372/10/26 با استناد به رأی وحدت رویه مذکور صادر و جرم تصرف عدوانی در ملک مشاع قابل تحقق دانسته شده است؛ اما باید اذعان داشت که این رأی وحدت رویه قابل تسری به این مورد نیست و با توجه به اصل تفسیر مضیق متون جزایی و تفسیر آنها به نفع متهم باید قائل به نظری شد که ارتکاب این جرم را در ملک مشاع ممکن نمی‌داند. بنابراین چنین شکواییه‌ای باید با قرار منع تعقیب روبه‌رو شود و شاکی از طریق حقوقی اقدام کند.
‌باید توجه داشت که در بعد حقوقی این دعوا، همان‌گونه که گفته شد، سبق تصرفات خواهان مهم است؛ در حالی که در بعد کیفری با توجه به ماده 690 قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد اثبات مالکیت شاکی مورد نظر قانون‌گذار بوده  است.

مهلت شکایت تصرف عدوانی 

باتوجه به اینکه تصرف عدوانی جزء جرایم قابل گذشت است که با رضایت و گذشت شاکی تعقیب آن موقوف می شود. بر اساس ماده ی 106 قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه ی متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هر گاه متضرر از جرم قبل از انقضای مهلت مزبور فوت کند و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

مزیت داشتن وکیل در دعاوی تصرف عدوانی

استفاده از وکلا در تمامی پرونده های حقوقی و کیفری بسیار مفید بوده که در ذیل به صورت مختصر دلیل به کارگیری وکلا در چنین گرونده هایی را شرح می دهیم:
مزایای داشتن وکیل  در دعاوی تصرف عدوانی

 1. تفکیک تصرف عدوانی از دعاوی مشابه
 2. تخصص و تبحر بالا در پیگیری و تنطیم لوایح به دلیل تجربه های پیشین
 3. طرح دعوای کیفری در صورت وجود شرایط تحقق و حصوا نتیجه بهتر و زمان بری کمتر
 4. صرف کردن زمان کمتر و اخذ نتیجه بهتر
 5. دستیابی به حقوق از دست رفته 
 6. عدم نیاز به حضور در تمامی مراحل
 7. رعایت مواعد قانونی و استفاده از ادله در زمان مناسب

مدارک مورد نیاز برای گرفتن وکیل تصرف عدوانی

مدارکی که در خصوص طرح اینگونه دعاوی لازم می باشد ارائه مدارک شناسایی خوانده و دلایل دال بر اثبات تصرف در تصرف عدوانی حقوقی و مدارک مالکیت در خصوص تصرف عدوانی کیفری می باشد.

علم حقوق بسیار گسترده بوده و به یک موضوع خاص محدود نمی شود از جمله مسائلی که در علم حقوق دارای اهمیت بوده و کاربرد فراوانی دارد مبحث مربوط به اموال و مالکیت می باشد گکه دارای زیر شاخه های زیادی می باشد یکی از این زیر شاخه ها تصرف عدوانی می باشد در واقع در تصرف عدوانی فرد دیگری به زور و عدوان ملکی که در تصرف  فرد دیگری می باشد را تصرف می کند .مالک برای اینکه بتواند حق از دست رفته خود را بازیابد چاره ای جز اقامه دعوا از طریق مراجع قانونی ندارد.لازم به ذکر است که بین دعوی تصرف عدوانی و خلع ید تفاوتی که می باشد این است که اثبات یا عدم اثبات مالکیت ملاک می باشد.تصرف عدوانی دارای دو جنبه کیفری و حقوقی می باشد و این نشان دهنده این است که تصرف عدوانی جنبه مجرمانه نیز دارد.

سوالات متداول

1- تصرف عدوانی کیفری چیست؟

تصرف عدوانی کیفری به این معنا می باشد که شخصی بدون سابقه تصرف در مالی غیر منقول با زور قدام به خارج کردن آن مال غیر منقول از ید فردی که متصرف آن است یا بر آن سابقه تصرف دارد نماید که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.

2- نحوه شکایت از جرم تصرف عدوانی کیفری چگونه است؟

نحوه شکایت از جرم تصرف عدوانی کیفری با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت شکوائیه تصرف عدوانی است که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.

3- مجازات جرم تصرف عدوانی کیفری چیست؟

مجازات جرم تصرف عدوانی کیفری حبس رفع تصرف و اعاده وضع به حالت سابق می باشد که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *