موسسه حقوقی

تغییر نام خانوادگی در قانون جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟

تغییر نام خانوادگی در قانون جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟

شرایط تغییر نام خانوادگی

 1. تعداد کلمات نام خانوادگی: نام خانوادگی شما باید حاوی دو کلمه باشد. این به معنای این است که نمی‌توانید یک کلمه یا بیشتر از دو کلمه را به عنوان نام خانوادگی خود انتخاب کنید.
 2. نام خانوادگی خارجی: نام خانوادگی شما نباید شامل کلمات خارجی باشد. به عبارت دیگر، نباید از کلمات یا نام‌های خانوادگی خارجی استفاده کنید.
 3. ترکیب نام خانوادگی: نباید نام خانوادگی شما ترکیبی از کلمات خارجی و فارسی باشد. باید نام خانوادگی شما به زبان فارسی باشد.
 4. سن متقاضی: متقاضی برای تغییر نام خانوادگی باید حداقل 18 سال داشته باشد یا حکم رشد داشته باشد. این به این معناست که افراد زیر 18 سال نمی‌توانند به تنهایی نام خانوادگی خود را تغییر دهند و باید با موافقت والدین یا نیاز به حکم رشد اقدام کنند.

مراحل تغییر نام خانوادگی

مراحل تغییر نام خانوادگی در قانون جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی عبارتند از:

 1. تهیه مدارک مورد نیاز:
  • کپی شناسنامه
  • کپی کارت ملی
  • کپی شناسنامه و کارت ملی افرادی که حکم رشد دارند
  • دلیل و مستندات مشروح تغییر نام خانوادگی
 2. مراجعه به دفتر اسناد رسمی:
  بعد از تهیه مدارک مورد نیاز، باید به دفتر اسناد رسمی مربوط به شهر یا استان خود مراجعه کنید.
 3. تکمیل فرم‌های مربوطه:
  در دفتر اسناد رسمی، به شما فرم‌های مربوط به تغییر نام خانوادگی تعبیه می‌شود. شما باید این فرم‌ها را با دقت تکمیل کرده و مشخصات جدید خود را در آنها وارد کنید.
 4. پرداخت هزینه:
  شما باید هزینه‌های مرتبط با تغییر نام خانوادگی را پرداخت کنید. مبلغ این هزینه ممکن است متغیر باشد و باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرده و از مقدار دقیق هزینه مطلع شوید.
 5. ثبت در سیستم:
  پس از تکمیل فرم‌ها و پرداخت هزینه، مشخصات جدید شما در سیستم ثبت می‌شود.
 6. تایید تغییر نام:
  پس از ثبت مشخصات جدید در سیستم، مراجعه به مقامات قضائی و انتظار برای تایید تغییر نام می‌باشد.
 7. دریافت سند رسمی:
  پس از تایید تغییر نام خانوادگی توسط مقامات قضائی، شما سند رسمی تغییر نام خانوادگی خود را دریافت می‌کنید.

تغییر نام خانوادگی زن به نام خانوادگی همسر

تغییر نام خانوادگی زن به نام خانوادگی همسر پس از ازدواج در قانون جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است و از موارد مجاز تغییر نام خانوادگی محسوب می‌شود. برای انجام این فرآیند، زوجه (زن) باید به توجه به مقررات زیر عمل کند:

 1. انعقاد عقد نکاح: ابتدا باید عقد نکاح بین زن و شوهر انجام شود.
 2. تهیه مدارک مورد نیاز:
  • اصل شناسنامه زن
  • اصل شناسنامه شوهر
  • سند ازدواج
 3. اجازه‌نامه شوهر: شوهر باید یک اجازه‌نامه به نفع همسر خود (زن) بدهد که در آن به تغییر نام خانوادگی اش برای همسرش پس از ازدواج موافقت می‌کند.
 4. مراجعه به ثبت احوال: همسر (زن) می‌تواند با در دست داشتن اصل شناسنامه، سند ازدواج، اجازه‌نامه شوهر و اصل شناسنامه شوهر به دفتر ثبت احوال محل سکونت خود مراجعه کند.
 5. تکمیل فرم‌های مربوطه: در دفتر ثبت احوال، به زوجه (زن) فرم‌های مربوط به تغییر نام خانوادگی تعبیه می‌شود. او باید این فرم‌ها را با دقت تکمیل کرده و مشخصات جدید خود را در آنها وارد کند.
 6. پرداخت هزینه: هزینه‌های مرتبط با تغییر نام خانوادگی باید پرداخت شود. مبلغ این هزینه ممکن است متغیر باشد و باید به دفتر ثبت احوال مراجعه کرده و از مقدار دقیق هزینه مطلع شوید.
 7. تایید تغییر نام: پس از تکمیل مراحل و پرداخت هزینه، تغییر نام خانوادگی زن به نام خانوادگی همسر تایید می‌شود و سند رسمی این تغییر به همسر (زن) اعطا می‌شود.

مرجع صالح تغییر نام خانوادگی

مرجع ذی صلاح برای تغییر نام خانوادگی در قانون جمهوری اسلامی ایران به تغییرات اخیر در مراجعت دیوان عدالت اداری و تصمیم‌گیری‌های این دیوان مربوط می‌شود. بر اساس رای اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مرجع صالح برای انجام مراحل تغییر نام خانوادگی از دادگاه به سازمان ثبت احوال محل صدور شناسنامه تغییر یافته است. این تصمیم نشان می‌دهد که از این پس برای انجام تغییر نام خانوادگی باید به سازمان ثبت احوال مراجعه کنید و از دادگاه به عنوان مرجع صالح برای این تغییر نام استفاده نخواهید کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *