همه چیز درباره کمیسیون ماده 56 !

یکی از موضوعات بسیار مهم ناشی از اختلاف و دعوا میان مالکین و نهادهای دولتی ، موضوع «ملی» اعلام شدن اراضی است. بخش...

ادامه مطلب

کمیسیون ماده 38 شهرداری

پیش از هر بحثی ، باید ذکر نمود که : ماده ۳۸ شهرداری ، به بررسی نمودن اختلافات معاملاتی میان پیمانکاران ...

ادامه مطلب